Krajina za školou jako součást výuky

Hledáte pro výuku zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, literatury a občanské výchovy konkrétní a zároveň poučné a zábavné výukové materiály? Chcete takovou výuku realizovat pomocí ICT technologií? Oceníte jejich umístění na internetu, kde je můžete kdykoliv nalézt a využít? Pokud máte takové požadavky na moderní prostředky výuky, výukové moduly Krajina za školou vás rozhodně nezklamou.
Pokud hledáte vhodný vzdělávací materiál vyhovující parametrům mezipředmětové výuky a multimediality např. pro předměty zeměpis, dějepis, přírodopis, literatura, potom vám Krajina za školou může pomoci. Výukové moduly jsou složeny z textů, fotografií, zvukových komentářů a hlavně z prolínání dvojic fotografií zachycujících proměnu místa v čase. Díky tomuto oživenému procesu změny můžete vstoupit do stroje času a pohlédnout na tvář měst, krajiny, přírody či konkrétních staveb v dobách, kdy jste ještě nebyli na světě.

Tyto materiály vytvářeli žáci v rámci projektového vyučování. Jimi zjištěná fakta o regionálních dějinách, zeměpisných podmínkách, přírodním bohatství pomohli pedagogové zobecnit a připravit pro výuku na dalších školách.