Pexeso

Zde si můžete stáhnout naše pexeso.

Srovnávací pexeso Krajina za školou

  1. Pexeso, které právě držíte v ruce, je v mnoha ohledech specifické.
  2. Oba obrázky do páru nejsou stejné. Zobrazují jedno místo v průběhu 20. století se všemi změnami, které tam proběhly. V tomto ohledu je to revoluční pexeso, které vás formou hry učí rozeznávat a pojmenovávat změny krajiny, architektury a kultury.
  3. Dvojjazyčné názvy odkazují na starší názvosloví v oblasti severozápadních Čech. Můžete si tedy pomocí našeho pexesa procvičit německý jazyk a seznámit se s principy přejmenovávání sídel.
  4. Většina snímků pochází z knihy Znovuobjevené Krušnohoří a také z knihy Zmizelé Sudety. Díky těmto snímkům máte možnost získat přehled o změně krajiny a architektury centrálního Krušnohoří a dalších oblastí Česka. Hodit se vám to může při výuce dějepisu, zeměpisu a občanské výchovy.
  5. Pexeso ale hlavně představuje vzor, jak může vypadat vaše vlastní školní pexeso, když se zúčastníte projektu Krajina za školou. V rámci tohoto projektu navštívíte mnoho míst, která mohou prezentovat váš region a změny zdejší krajiny a kultury v knize, na výstavě a obdobném pexesu.


Přední část 1Stáhnout
Zadní část 1Stáhnout

Přední část 2Stáhnout

Zadní část 2Stáhnout