Kontakt na školy v projektech
Již více než 30 škol se účastní projektu Krajina za školou. Které to jsou?

Dodavatelé technologií
Firmy dodavajicí a poskytující služby.

Občanské sdružení Antikomplex
Tvůrce precedentního projektu Zmizelé Sudety a realizátor projektu financovaného z prostředků ESF.

Občanské sdružení Tereza
Sdružení specializující se na ekologickou výchovu na školách v ČR.

Katedra Informatiky a Geoinformatiky ÚJEP
Odborné vysokoškolské pracoviště zajišťující mapový navigační modul pro projekt.