Inspirace projektu

Projekt navazuje na projekt Zmizelé Sudety, který obdobným způsobem zpracoval více než deset horských a podhorských oblastí v České republice. Autoři a spoluautoři výstavy, knihy a webových stránek připravili přes 1500 fotodvojic a popisků. Výstava již tři roky putuje po ČR, Německu a také Polsku. Celá iniciativa se setkala s velkým zájmem veřejnosti. Knihy Zmizelé Sudety se prodalo více než 9000 kusů. Webové stránky mají minimální návštěvnost 100 přístupů denně. Zatímco všechny aktivity v rámci projektu Zmizelé Sudety realizovali členové a externí spolupracovníci občanského sdružení Antikomplex, iniciativu v rámci Krajiny za školou přebírají školy, učitelé a hlavně studenti. Osvětový a vzdělávací charakter tohoto způsobu poznávání kulturního, přírodního a sociálního prostředí tak v tomto projektu hraje významnější roli než důraz na region a konkrétní místa. Pro projekt Krajina za školou je klíčovou aktivitou realizace všech kroků vedoucích k úspěšné prezentaci výsledků před veřejností, mladými lidmi. Působení tohoto projektového vyučování na hodnotovou orientaci žáků je hlavním cílem projektu. Pokud se projekt bude uskutečňovat "vhodně", tedy za významné angažovanosti studentů, lze očekávat zvýšení zájmu mladých lidí o své okolí, historické souvislosti a o zapojení do dění v místě. Konkrétní objevy v terénu, zachycení proměn krajiny, architektury či kultury a vytvoření výukových materiálů jsou druhým cílem.