Partneři projetu

Občanské sdružení Antikomplex
Toto sdružení vytvořilo precedentní výstavu Zmizelé Sudety, která již tři roky putuje po Česku, Německu a Polsku. V rámci projektu vznikla i stejnojmenná kniha, která obsahuje fotodvojice z deseti regionů. Všechny fotodvojice, které okruh autorů vytvořil, jsou k dohledání na www.zmizelesudety.cz Toto sdružení získalo finanční dotací z prostředků ESF pro projekt Krajina za školou na 17. školách v ČR. Na těchto školách zajišťuje o.s. Antikomplex, školení a další potřebný servis a helpdesk.

Občanské sdružení Tereza
Tereza se zaměřuje na ekologickou výchovu na základních a středních školách. Vytvořila mnoho vzdělávacích modulů pro různé oblasti soužití člověka a přírody. Její pokročilé pedagogické metody jsou součástí projektu Krajina za školou v rámci doprovodných aktivit Cesta za předky.

Katedra informatiky a geoinformatiky ÚJEP
Pro projekt Krajina za školou připravuje katedra informatiky interaktivní mapový modul, na kterém budou moci návštěvníci stránek vyhledávat jednotlivé projekty v podrobné mapě.