Katedra Informatiky a Geoinformatiky Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem


Kontaktní osoba: ing. Tomáš Dolanský
Email: dolansky@fzp.ujep.cz
Tel.: 475 284 136