Centre for Modern Education (CZ), s.r.o.

Pobřežní 34
186 00 Praha 8
tel.: +420 234 705 525
fax: +420 234 705 520
info@cfme.net
www.cfme.net

Kdo jsme

Kreativním způsobem využíváme moderní informační technologie ve vzdělávání. Využíváme výhod internetu a nabízíme vzdělávání dostupné kdykoliv a odkudkoliv. Pokrýváme širokou oblast školního a firemního vzdělávání.

Zaměřujeme se na online eLearning

Naše společnost se zabývá moderními formami vzdělávání, které využívají informační a komunikační technologie. Zaměřujeme se na online eLearningové vzdělávání v těchto oblastech:

Působíme na evropské úrovni

Od svého založení v roce 2002 naše společnost prošla dynamickým vývojem. V současné době působíme celkem v 7 evropských zemích:

  • Velká Británie
  • Německo
  • Rakousko
  • Česká republika
  • Polsko
  • Slovensko
  • Maďarsko

Při své činnosti klademe důraz na vytváření pevných partnerských vazeb, a to jak ve vztazích s našimi klienty, tak na úrovni spojení s partnery z různých profesních a sociálních skupin (strategické partnerství). Využíváme tak synergického spojení našich potenciálů.