Project view - Proměny regionu - Kostelec

 Čeština
 

Project text:


Vznik Kostelce je spjat s dějinami hradu Lukova. Ten vznikl někdy ve 12. století, ale první zmínka o něm je teprve z roku 1332. Byl to hrad zeměpanský, dobře opevněný, a v jeho blízkosti bylo založeno několik vesnic. Vzniká Fryšták, Lukovec (dnes Lukov), Hvozdná, Ostrata, Štípa, Kostelec a další.

O Kostelci je první zmínka v roce 1399. Obec dostala jméno podle kostela, který tu kdysi stával. Takový kostel je zmiňován v listinách z let 1480-1535. Stával prý tam, kde je dnes bývalá zahrada kosteleckého občana Martina Žídka. Kostelík byl malý, dřevěný, s kamennou podezdívkou. Byla v něm umístěna i soška P. Marie, kterou kostelečtí farníci uctívali.

Obec leží podél žlebu potoka zvaného Strhanec (dnes už teče jen v potrubí), vlévajícího se do Štípského potoka pod kopcem Baba.

V polovině 17. století bylo v obci asi 25 usedlostí, v roce 1834 bylo 103 domů s 729 obyvateli. V roce 1900 bylo domů 152, v roce 1910 překročil počet obyvatel tisícovku (1003). Kolem roku 1930 vzrostl počet obyvatel na 1250 a domů bylo už 203. Ke Kostelci patřily i samoty Filákových mlýnů (Horní a Dolní), Myslivna, V Potokách (2 domy), Na Rybníkách (hájovna) a Valachův žleb. Malý Kostelec byla označována část u Štípského kostela. Katastr obce měřil 1038 ha, dnes měří 913ha.

Horní Filákův mlýn (dnes Horákův) byl v údolí Januštice, měl turbinu a vyráběl i elektrický proud. V Dolním Filákově mlýně (dnes je to Zavrtálkův mlýn) bylo vodní kolo a mlela se kromě selské mouky i prosná kaše. V lese, zvaném dne Šroťák, stál třetí mlýn, větrný. Šrotovalo se v něm obilí.

Obec byla elektrifikována v roce 1930.

Na Vršku kdysi volně vytékal pramen zapáchající sirovodíkem. Byl poznán jako léčivý pro nemocné s kloubním revmatismem a otoky. V roce 1742 zřídila lukovská vrchnost koupele a lázeňský dům pod Babou a zaměstnala tam i lazebníka.

Ten lázně později koupil. Největší rozmach lázní se datuje do let 1899 a 1908, kdy byl jejich majitelem kroměřížský lékař Jan Kovář. Poslední majitelkou byla Charlotta Seilernová, na jejíž popud byla zavedena Kneippova metoda pro léčení nemocí žaludečních, střevních a i plícních.  Lázně měly kapacitu 55 lůžek. Později se začaly léčit i nervové nemoci, revmatismus a ischias. Koncem 2. světové války byly lázně dost poničeny. Posledním správcem byl Jan Novotný z Kostelce. V roce 1964 přešly do majetku Vítkovických železáren, které si na "Babě" postavily velký nový hotel.

Podél cesty na Vršek byla křížová cesta, dnes je v troskách. Cesta od kostela ve Štípě kolem hřbitova až po Boží muky u křižovatky u Lešné se jmenovala Kostelní a domy podél ní patří do katastru Kostelec. Podél této cesty stávalo kdysi osm kamenných soch světců a na opačné straně bylo zase šest bronzových soch. Sochy prý daroval Albrecht z Valdšteina.

Před bývalou radnicí stojí pomník s bustou Tomáše G. Masaryka, zřízený na paměť obětí 1.světové války. Celý pomník byl zhotoven sochařem Fr. Svobodou ze Želechovic.

Kostelec byl do roku 1849 součástí lukovského panství, od roku 1850 patřil do politického okresu Holešov. V roce 1935 se stal součástí okresu Zlín (od r.1949 do 1954 Gottwaldov, od roku 1976 není samostatnou obcí, ale jednou z částí Zlína.

V letech 1960 - 1975 tvořil společnou obec se sousední Štípou a nesl pojmenování Kostelec - Štípa.

The project contains these units:

Page 1  2  3  
Budova školy byla postavena v roce 1886.
V letech 1957 - 1966 byl v této budově umístněn "Okresní archiv Gottwaldov", od roku 1960 zde bylo sídlo MNV Kostelec - Štípa.
Chodník, který vidíme na fotografii, spojuje Kostelec a Štípu. Když byla v roce 1886 otevřena nová škola, bylo třeba zajistit také komunikaci, po k...
Bývalé lázeňské budovy s hotelem v pozadí
V roce 1742 byl objeven v Kostelci sirnatý pramen a v jeho blízkosti byly založeny lázně. V roce 1899 lázně vlastnil kroměřížský lékař Jan Kovář.V ...
Page 1  2  3  


TrainLMS