Project view - Starojicko v proměnách času

 ČeštinaPolski
 

Project text:


Obec Starý Jičín a její části

Obec Starý Jičín se nachází na úpatí Starojického kopce (486 m) v Moravské bráně asi 5 km jihozápadně od města Nový Jičín. Katastr obce má rozlohu cca 3942 ha. Žije zde 2454 obyvatel. Obec spravuje celkem 9 místních částí: Dub, Heřmanice u Polomi, Janovice, Jičina, Palačov, Petřkovice, Starojická Lhota, Starý Jičín a Vlčnov.

Vznik a vývoj obce souvisí s dějinami hradu a panstvím Starý Jičín. Významnou dominantou obce je právě zřícenina hradu Starý Jičín vypínající se na Starojickém kopci. Gotický hrad byl vystaven počátkem 13. století. Za jeho zakladatele je považován Arnold z Hückeswagenu. Městečko samo bylo v průběhu třicetileté války takřka zpustošeno. Přes tuto skutečnost se od poloviny minulého století stal Starý Jičín kulturním centrem širšího okolí.

 V letech 1998 - 2001 byla provedena oprava náměstí a kašny. 28.10.2003 proběhlo slavnostní posvěcení znaku a praporu obce Starý Jičín.

V letech 1724 - 1726 nechal postavit Antonín Kašpar Zeno svobodný pán z Danhausenu na Starém Jičíně pod kostelem barokní zámeček.

 

Části obce Starý Jičín:

Dub - nejmenší část obce.

Heřmanice u Polomi - leží 7 km od Starého Jičína v jihozápadním výběžku okresu Nový Jičín, v mírném údolí pod západními svahy kopce Stráže (365 m).

Janovice - krátká řadová ves ve vzdálenosti asi 2,5 km na jihozápad od Starého Jičína.

Jičina - krátká řadová ves navazující na jižní okraj Starého Jičína.

Palačov - krátká ves cca 6 km od Starého Jičína.

Petřkovice - patří k nejvýše položeným obcím okresu na západním svahu Petřkovské hůrky. Leží asi 5 km od Starého Jičína u silnice směrem na Valašské Meziříčí.

Starojická Lhota - rozprostírá se po obou stranách Lhotského potoka asi 4 km západně od Starého Jičína.

Vlčnov - stavebně rozrostlá část Starého Jičína přičleněna v roce 1949.

The project contains these units:

Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  11
Pohled na náměstí Starého Jičína od Starojické Lhoty
Pohled na část náměstí.
Pohled na náměstí Starého Jičína s kašnou
Pohled na starou sokolovnu.
Průvod obyvatel po Starém Jičíně
Page 1  2  3  4  5  6  7  8  ...  11


TrainLMS