Socha svatého Floriána. Která pochází z 19. století, je lidová práce a v Lipnici stojí na prostranství, kde se říká na Floriánku. Svatý Florián je patronem hasičů, kominíků a zedníků, ochránce v nebezpečí ohně, vody a války. Je zobrazován ve zbroji římského vojáka s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům.