Barokní socha svatého Jana Nepomuckého, které stojí na lipnickém náměstí, pochází od neznámého autora a vznikla kolem roku 1700. Je vyrobena z pískovce a je vysoká 190 centimetrů a stojí na žulovém soklu. Ve spodní části jsou vyobrazeny erby objednatele díla Františka Bernarda Verniera a jeho ženy Anny Marie von Kaunitz. Burgundský šlechtický rod Vernierů získal hrad Lipnice v roce 1636. Světec je zobrazen  klasickým způsobem, v kněžském obleku a na prsou přidržuje kříž s Kristem. Socha je nemovitou kulturní památkou České republiky.