Domy v dolní části náměstí byly zbourány, důvodem byla výstavba silnice na Volichov.