Původní podoba zámečku, ze kterého byla v roce 1926 vybudována škola  a která k tomuto účelu slouží doposud.