• 907: Prvá písomná zmienka o Bratislave v Salzburských análoch v spojitosti s bitkou pod hradom medzi Bavormi a starými Maďarmi
 • 907 – 1918: Súčasť Uhorska:
  • 1291: (2. decembra) Uhorský kráľ Ondrej III. udelil Bratislave rozsiahle mestské privilégiá, čím potvrdil jej začlenenie do sústavy kráľovských miest.
  • 1436: Žigmund Luxemburský udelil mestu právo používať erb.
  • 1464: Matej Korvín potvrdil všetky staré privilégiá Bratislavy Zlatou bulou.
  • 1468: Právo meča udelené Matejom Korvínom.
  • 1536 – 1784: Hlavné mesto Kráľovského Uhorska, neskôr Uhorska
  • 1542 – 1848: Miesto zasadaní uhorského snemu
  • 1543 – 1820: Sídlo ostrihomského arcibiskupa.
  • 1563 – 1830: Korunovačné mesto uhorských kráľov.
  • od 18. storočia: centrum Slovenského národného obrodenia.
  • cca 1711: veľká morová epidémia, zahynulo 3 860 ľudí.
  • 1741: Mária Terézia (25. jún) korunovaná za uhorskú kráľovnú
  • 1775: Mária Terézia prikázala zbúrať mestské hradby, čím podporila stavebný rozvoj mesta.
  • 1783: Jozef II. nariadil presťahovať centrálne úrady do Budína a korunovačné klenoty z hradu do Viedne.