Katedrála Najsvätejšej Trojice (ľudovo Farský kostol) je rímskokatolícky farský kostol v historickom centre Žiliny. Je významnou pamiatkou na hranici pamiatkovej rezervácie. Nachádza sa na východnom okraji historického jadra mesta, nad Námestím A. Hlinku , na ulici Horný val.

Ulica je nazvaná, od roku 1919, podľa významného slovenského národného buditeľa Michala Miloslava Hodžu. Pôvodný názov ulice - Zlatá - vznikol pravdepodobne podľa zlatníkov, ktorí tu pôsobili a ktorí boli členmi zlatníckeho cechu v Trenčíne.

Táto ulica pomenovaná od roku 1919 podľa významného slovenského básnika Jána Bottu, bola už v stredoveku - a je i v súčastnosti - jednou z najvýznamnejších tepien, ktorou prichádzali na námestie návštevníci, obchodníci a obyvatelia.

Farské schody vznikli na začiatku dvadsiateho storočia ako spojnica železničnej stanice cez dnešnú Národnú ulicu s Farskou ulicou a s námestím. Na Farských schodoch tak vznikla ďalšia obchodná ulica, architektonicky doriešená do súčasného stavu prebudovaním balustrády.

Farské schody vznikli na začiatku dvadsiateho storočia ako spojnica železničnej stanice cez dnešnú Národnú ulicu s Farskou ulicou a s námestím. Na Farských schodoch tak vznikla ďalšia obchodná ulica, architektonicky doriešená do súčasného stavu prebudovaním balustrády.

Kálov bolo pôvodne predmestie Žiliny, ktoré vzniklo pri obchodnej ceste vedúcej do Sliezska, pravdepodobne v čase hospodárskej prosperity mesta v rokoch 1380 až 1430. Keď sa stal Kálov súčasťou mesta a a vytvorila sa z neho ulica, dostala pomenovanie Kálovská cesta.

Národná ulica vznikla na konci 19. a na začiatku 20. storočia ako spojnica stanice Košicko-bohumínskej železnice s mestom.

Kostol sv.Barbory a kláštor františkánov je významnou dominantou ulice J.M.Hurbana. V roku 1950 boli františkáni z kláštora násilne vysťahovaní. Dnes im patrí opäť.

Synagóga bola postavená v roku 1931 na mieste starej synagógy z roku 1860. Postavená je podľa projektu, ktorého autorom bol významný berlínsky architekt Peter Behrens.