Norrköpings stadsbibliotek är ett av Sveriges största och mest aktiva bibliotek. Huvudbiblioteket består av en stor betongbyggnad som ligger vid korsningen av Drottninggatan och södra promenaden i centrala Norrköping.

 På nittiotalet blev Norrköpings stadsbibliotek landets mest omtalade bibliotek, det var mest på grund att dom hade öppet länge och ofta och för deras stora IT-satsningar dvs. att dom lade ner mycket pengar på tekniken (i det här fallet datorer) Norrköpings stadsbibliotek bildades år 1901 och öppnades den 6 april 1902 ett folkbibliotek på brådgatan. Om man bortsåg ifrån stadsbiblioteket så fanns det privata lånebibliotek och arbetskommunen drev också bibliotek i folkets hus. 1905 inleddes en diskussion om att staden borde ha ett offentligt bibliotek och 1912 fick diskussionen sitt slut när före detta stadsrådet 'Carl Swarts' donerade en patriciervilla ( med 40 rum och fyra våningar ) vid södra promenaden. Den inreddes som bibliotek på bottenvåningen och som konstmuseum på övervåningen. Biblioteks föreningen upplöstes och överlämnade sina 10.000 böcker till stadsbiblioteket.

 Stadsbiblioteket öppnades för allmänheten den 22 oktober 1913 därefter infördes öppna hyllor 1932 vilket betyder att allt folk som kom dit fick plocka böcker själva istället för att personalen skulle springa och göra det. 1946 flyttade konstmuseet ut till en egen byggnad och villa Swartz renoverades då mellan 1946-1949 för att kunna andvändas för annat bruk än för bibliotek. Bokbuss infördes 1955. En förening 'stadsbibliotekets vänner' fanns under åren 1958-1975. Norrköpings nuvarande stadsbibliotek i betong är ritad av arkitekten Sten Samuelson, den uppfördes 1971-1972 och anses nu vara kulturhistorisk och värdefull för att den är så unik, mycket på grund av att den i stort sätt bara består av betong.

 Norrköpings stadsbibliotek är Sveriges enda bibliotek i betong så det är många som åker till Norrköping bara för att kolla och fota den. Biblioteket ligger intill Villa Swartz som nu är bibliotekets kafé, de båda byggnaderna är förbundna med en inglasad gång. Stadsbibliotekets förta chef var Hjalmar Lundgren, han var bibliotekschef 1913-1946.

 1983-2004var Conny Äng bibliotekschef och den nuvarande bibliotekschefen är Birgitta Hjerpe. Skulpturen som är placerad framför biblioteket är inspirerad av ett benfragment som konstnären Eric Grate fann på stranden av viken Bant Andria på den spanska ön Menorca. Den gav honom en vision av den berömda grekiska skulpturen av segergudinnan Nike. Varför den är placerad just framför Norrköpings stadsbibliotek vet man inte.

 

Bildkälla: Norrköpings kommun, stadsbibliotekets hemsida, bild arkiv.

www.Norrköpingsstadsbibliotek.se .

 

Textkälla: Wikipedia och stadsbibliotekets hemsida.

 

av: Melanie hammarström Pedersen,elev. ifrån skolan ''Vittra vid röda stan''.