Hörsalen - Hörsalsparken.

På den stensatta Drottninggatan fanns det inga spårvagnsspår, utan där var det hästdragna vagnar som skramlade fram. Spårvagnsspåren höll på att byggas nere vid resecentrum vid den här tiden, året 1905. Vid Hörsalsparken ligger Hörsalen f d S:t Johannes kyrka, byggd 1789, återuppbyggd 1827 och tillbyggd 1972. Runt 1986 hittade man skelett från människor vilket inte var så konstigt eftersom Hörsalsparken från början var en kyrkogård. Man hittade skelettdelar på 30cm djup och två gravar på 60cm djup. Det fanns också bitar av kalkbruk och det tyder på att det kunde varit rester från medeltiden.

Orkestern i S:t Johannes kyrka var landets fjärde symfoniorkester och namnet Orkesterföreningen behöll man långt in på 70-talet. Musikintresset skulle breddas, alla i Norrköping skulle kunna lyssna till god musik. Två gånger i veckan gavs konserter i Hörsalen till en kostnad av 25 öre årtalet 1920. Skillnaden mot då och nu i Hörsalsparken är att förr var det en lugn plats som leddes av harmoni och idag är det ett ställe som inte direkt är så lugnt.

Kevin Nestor