Norrköpings rådhus ligger vid Tyska torget i centrala Norrköping. Rådhuset byggdes 1907 till 1910 i tegel . Byggnaden byggdes egentligen som rådhus, men är i dag ett kommunhus. Rådhuset är uppbyggt på samma plats som det gamla rådhuset som revs 1906. Gamla rådhuset byggdes 1724 till 1734 då Norrköping byggdes upp igen efter att ryssarna bränt ner staden 1719 under Stora nordiska kriget.

Rådhusets torn är 68 meter högt. I toppen finns en fyra och en halv meter hög granitskulptur. Den föreställer stadens skyddshelgon Sankt Olof, eller Gull-Olle som man brukar säga. Rådhusets klockspel hörs över staden. Varje dag klockan 12.55 och klockan 16.55 spelar klockspelet en melodi för att människor i staden skulle/ska veta vad klockan var/är. Rådhusets klockspel sattes dit 1914 efter en donation från en norrköpingsbo och bestod då av 35 klockor. När Norrköping fyllde 600år, 1984 satt de dit 13 klockor till och den består nu av 48 klockor. Där den tyngsta väger 700 kilo.

Många par gifter sig där varje år i ett av Rådhusets vackraste rum.

Melodier från rådhuset som har spelas byts ut en gång i månaden. Vid speciella tillfällen som jul och valborg spelar man mycket på klockspelet. Förebilden för Sankt Olof var Norges kung som dog i kriget vid Stiklastad år 1030.

 /Felix Mård

 

källförteckning

http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrk%C3%B6pings_stad

http://www.norrkoping.se/organisation/fakta/norrkopings-radhus/ 

http://www.google.se/imgres