Det ursprungliga Rådhuset byggdes mellan 1724 och 1734 då det stod klart. Det invigdes år 1910. Rådhuset är inte bara ett riktmärke. Det är en symbol för demokrati och vårt folkstyre i Norrköping. Den fungerar också i praktiken som ett kommunhus. I Rådhuset diskuteras det politiska frågor och saker som har med politik att göra.

Rådhuset klassificerades år 1990 som ett byggnadsminne, vilket är det starkaste kulturhistoriska skyddet en byggnad kan få i Sverige. 

På toppen av det 68 meter höga Rådhuset finns en 4,5 meter hög staty som är förgylld i granit. Statyn ska föreställa en norsk konung vid namn Olof Haraldsson som levde under vikingatiden. Han blev Norrköpings skyddshelgon under namnet Sankt Olof. Men han brukar kallas "Gull-Olle". Det var Isak Gustaf Claeson som ritade byggnaden.

Högt uppe i Rådhuset finns det 48 stycken klockor. 1914 donerades det 35 klockor och 1989 tillkom det även 13 stycken till. Klockspelet spelar en melodi varje dag klockan 12.55 och 16.55. Det är olika melodier varje månad. År 1942 den 27 Maj så hotades Rådhuset av en väldigt svår brand som dock kunde begränsas till den västra övervåningen. Branden orsakades av glöd från soteld.