VB05 Vítkův kámen

... jsou místa, kde se zastavil čas. Vítkův kámen se za uplynulých sto let příliš nezměnil.

VB05 Vítkův kámen (Wittingstein, Wittingshausen)

... es gibt Plätze, wo die Zeit stehen blieb. Vítkův kámen veränderte sich innerhalb der vergangenen hundert Jahre nicht viel.