VB06 Svatý Tomáš

Okolí Svatého tomáše se v průběhu dvacátého století změnilo k nepoznání. Fotografie jsou si podobné snad jen v reliéfu terénu. Cesty změnily své počátky i cíle a lidská obydlí z větší části zmizela. Po staletí obdělávaná pole pohltil les a skryl i dřívější krajinné dominanty - zříceninu hradu Vítkův kámen a kostel sv. Tomáše. Ty jsou na nové fotografii sotva patrné. Hřebenem, který je lépe vidět na staré fotografii prochází hlavní evropské rozvodí.

VB06 Svatý Tomáš (Sankt Thomas)

Die Umgebung von St. Thomas hat sich unkenntlich verwandelt. Die Fotos sind sich wohl nur in dem Relief des Terrains ähnlich. Die Wege haben ihre Anfänge wie auch Zeile verwandelt und die Wohnhäuser sind größtenteils verschwunden. Die jahrhundertelange bebauten Felder hat der Wald verschluckt, der auch die früheren landschaftlichen Dominanten versteckt hat - die Burgruine Vítkův kámen und die St. Thomas-Kirche. Die sind auf dem neuen Bild kaum zu erkennen. Durch den Bergkamm, der auf dem alten Foto besser zu sehen ist, verläuft die europäische Hauptwasserscheide.