VB04 Přední Výtoň

Lipensko prošlo až neuvěřitelnou proměnou. Tyto fotografie dokazují rozdílnost krajiny v průběhu jednoho století, na čemž se podepsala především lidská činnost. Hlavním znakem krajiny již není její zvlněný reliéf, ale rozlehlá hladina přehradní nádrže. Nejzajímavější ovšem je, že proměna regionu neustále pokračuje, zejména v souvislosti s rozvojem rekreace a cestovního ruchu. Jaké asi bude Lipensko za dalších sto let?

VB04 Přední Výtoň (Heuraffl)

Das Lipno-Gebiet hat eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht. Diese Fotos dokumentieren die Verschiedenheit der Landschaft im Laufe von einem Jahrhundert, worauf sich vor allem die menschliche Arbeit unterschrieben hat. Das Hauptmerkmal der Landschaft ist nicht mehr die Welligkeit des Reliefs, sondern der ausgedehnte Wasserspiegel des Stausees. Das Interessanteste ist, dass die Verwandlung der Region immer vorgeht. Besonders im Zusammenhang mit der Entwicklung der Erholung und des Fremdenverkehrs. Wie wird das Lipno-Gebiet in 100 Jahren aussehen?