H06 Boletice

Původně byl románský kostel sv. Mikuláše, jehož původ je kladen na konec 12. století, obklopen hřbitovem a skupinou domů. Ze hřbitova zbylo jen několik náhrobků a z domů sklepy a základy. Interiér stavby, která je považována za nejstarší památku jižních Čech, je značně poničen. Krajina v okolí Boletic se v uplynulém století změnila velmi výrazně. Zásadní vliv na to má skutečnost, že obec je od roku 1947 součástí vojenského výcvikového prostoru. Zemědělské usedlosti nahradily vojenské stavby a dříve obdělávané plochy se staly cvičišti. Ze starých fotografií je také patrné, jak vysoko do svahů Kleti stoupali zemědělci za svým živobytím.

H06 Boletice (Poletitz)

Ursprünglich wurde die romanische Kirche des Hl. Nikolaus, deren Ursprung am Ende des 12. Jahrhunderts datiert wird, von einem Friedhof und einer Häusergruppe umgeben. Vom Friedhof blieben nur ein paar Gräber und von den Häusern Fundamente und Keller übrig. Der Innenraum der Kirche, die für das älteste Baudenkmal Südböhmens gehalten wird, ist sehr beschädigt. Die Landschaft in der Umgebung von Boletice hat sich im vergangenen Jahrhundert markant verändert. Das wurde durch die Tatsache verursacht, dass die Gemeinde seit 1947 Bestandteil des Truppenübungsplatzes ist. Bauernhöfe wurden durch Militärbauten ersetzt und Ackerflächen wurden zu Übungsplätzen. Auf den alten Fotos sieht man, wie hoch an den Hängen des Berges Kleť (Schöninger) die Landwirte ihren Lebensunterhalt fanden.