Barnen kände direkt igen bilden och hittade dit.

Först tittade de på nya bilden och jämförde med verkligheten. Ingen skylt på gröna skynket idag, inte heller någon rullator.

Senare gjorde de jämförelser med gamla bilden.

Två staket på gamla bilden, huset till höger på nya bilden finns inte på nya, stolpar på gamla bilden, vad för stolpar ? Elstolpar, var är elen nu ? I marken ? Staketet till vänster finns inte på gamla bilden, skillnad på träd och buskar. Var det stora trädet till höger litet då ? Olika gatubeläggning olika mäniskor.

 

Fråga Vart har rullatorn på nya bilden tagit vägen ?

1. Är på Wasagården

X. Är på skolgården

2. Är på biblioteket