1 Inledning

Vi jobbade med bilen för att i kursen Teknik människa och samhälle fördjupa oss i ett visst område. Och då valde vi just om bilen för att vi tyckte att den var intressant att jobba om och vi tyckte att det var både lärorikt och roligt.

 

 

 

2 Syfte

Vårt mål är att ta reda på hur bilen har utvecklats och vilka faktorer som har styrt det. Vi fokuserade på dessa:

·         Hur var bilen för, hade alla bilar

·         Hur är personbilen nu och hur kommer den att vara i framtiden

·         Är den miljövänlig och om inte varför

 

4.1 Bilen Förr

 

Bilen blev utvecklad som en artillerivagn, som de flesta stora uppfinningarna var den byggd till krig. Den utvecklades av en fransman som hette Joseph Cugnot 1769. Den kallads " Fardier à vapeur". Den rymmde fyra personer och behövde på fyllning av vatten var femtonde minut (det var en ångmaskin).
 

Den första vagnen med en förbränningsmotor byggdes aven fransk-belgare vid namn Étienne Lenoir. Den första som gick på bensin byggdes av Siegfried Marcus, men den blev aldrig något stort. 1873 fick samma fabrik som Lenoir jobbade på en ny teknisk direktör Gottlieb Daimler. Han var till god hjälp när det var dålig produktion och fick det att bli bättre bara efter något år. När han jobbade i företaget fick han produktionen att stiga från en motor till tre motorer under dagen. Han var också intresserad av att använda bensin istället för kol för att driva en bilmotor. Några år senare var bensin motorn ett faktum. Det var Daimlers första motor. Den vägde 50 kg, Den var jätteliten jämnfört emot de äldre. Daimler monterade den i en sorts motorcykel. Den hade fyra hjul, så att den skulle gå stadigare och den hade också fyra säten. Motorn utvecklades mer och mer till slut kunde den gå upp i 15 km/h p slät mark.

Den första som sålde självgående vagnar av samma sort var Carl Benz. Han bygged och sålde stationära tvåtaktsmotorer som drevs av gas. I slutet av 1885 byggde han en lite, stark fyrtaktsmotor, försedd med elektrisk tändning och ytförgasare som kombinerades med en trehjulig bil för två. Det är nog den första riktiga bilen. Den såg mest ut som en hästvagn, men utan hästen.

De första bilarna var för dyra och underhållskrävande för att bilen skulle slå igenom som ett transportmedel. Det var först när amerikanen Henry Ford utvecklade T-Forden 1917 och började masstillverka den på rullande band. Det var då märks att det var då bilen började bli var mans egendom för år 1910 fanns det 1 bil på var 333:e invånare i USA, men år 1925 fanns det 1 bil på var 23:e invånare. Så på 15 år steg antalet bilar dramatiskt.
Nu finns det nästan två bilar i varje hem.

  4.2 Nutid

Hur ser bilen idag ut då? Jo om man jämför de bilarna man hade förr mot dagens, så är det en stor skillnad på tekniken. Tekniken har gått mycket framåt och att det hela tiden finns folk som försöker komma på nya idéer just för att utveckla den. Utseendet på bilen har ändrats mycket, idag är det inga vagnar med motorer istället finns det många andra olika modeller och att för var det nästan bara svarta bilar men idag har vi olika färger på bilarna. Insidan på bilen är stor skillnad jämfört med för. Bilarna vi använder idag har framförallt bensin som bränsle men även diesel är ganska vanligt. Diesel används framförallt i lastbilar eftersom dieselmotorn är bättre anpassad till tunga fordon. Varje år bränns ca 6 miljarder liter bensin och 4 miljarder liter dieselbränsle bara i Sverige. Hur mycket tror du då bränns på ett år i hela jorden, Säkert tusen gånger så mycket. Vi måste verkligen minska det om vi vill ha kvar vår vackra natur och rädda miljön. För det är ju den största nackdelen med bilarna idag.
År 1989 förbättrade man kraven på avgasreningen i bilarna. Den renar utsläpp av t.ex. Kväveoxider och kolväten men inte koldioxiden som då ökar växthuseffekten. När det kommer för mycket koldioxid och även andra gaser i atmosfären stiger temperaturen på jorden. Det innebär klimatförändringar på jorden med stora konsekvenser. Minskar vi utsläppen kan vi få ett bättre klimat, mindre naturkatastrofer och hindra djur och växter från att dö ut. Därför måste vi försöka hitta bättre bränslen och göra miljövänligare bilar. Vi vet också att oljan inte kommer att räcka hur länge som helst. Hur skulle det bli om vi varken kunde köra bil, flyga eller åka båt? Det skulle inte funka i dagens samhälle, för att idag är varje människa beroende av olika sorters transport
.

 

4.4 Bilen och miljön 

 

När bilen kom på 1900-talet så var det väldigt få som hade bil, men på 50-talet var det vanligt att ha bil. Då var det ingen som tänkte på hur bilen skulle påverka miljön. Våra biler är en av de stora miljöskurkarna. Den är en av orsakerna till växthuseffekten, försurning av sjöar, ozonskiktsförtunning m.m. I Sverige svarar utsläppen från biltrafiken enligt följande: 70 procent av koloxidutsläppen, 25 procent av koldioxidutsläppen, 30 procent av kolväteutsläppen, 43 procnet av kväveoxider. 2 procent svaveloxider, som kommer från dieseldrivna fordon.
1989 införde man katalysatorer i alla bilar då minskade utsläppen av kolväten och svaveloxid, men då ökade tyvärr utsläppen av koldioxid.
Alla vet att bilen påverkar miljön och de allra flesta är intresserade av att skydda miljön. Det gäller att hitta en balans där man får vardagen att fungera och samtidigt ta vara på miljön. En del har gjorts för att minska bilens miljöpåverkan. I dagens samhälle har vi har vi 60 gånger renare bensin och diesel än i början av 1900-talet.
Nu försöker forskare få fram en renare och bensinsnålare bil. Men bensinen har blivit dyrare, så nu börjar dieselbilar bli mer populära och eftersom diesel är giftigare än bensin så är inte det så bra. Det är trafikutsläppen som är ett av största miljöproblemet idag. Fast det är så strikta miljöregler så släpper ändå vissa bilmodeller ut en tiondels mer avgaser än andra modeller. Nu har det lanserats olika miljöklasser för drivmedel.
Miljöklass 1 är utan bensin och svavel.
Miljöklass 2 är bilar med katalysatorer. Med svavelmängd på 0,01-0,05 procent i 94- oktanig bensin.
Miljöklass 3 har blyfri bensin med blyersättningsmedel och hög svavelhalt.

 I dag försöker bilföetagen göra mer miljövänliga bilar som t e x. Hybridbilen. Man kan köra den med el, bensin eller alternativa bränslen som etanol och bioigas. En av de största hybridbilarna är Toyota Prius.
Etanol från man ifrån säd och sockerrör som i många länder behövs för att få mat och om man bara skulle använda etanol som bränsle skulle man inte ha någon plats kvar att odla framnågot att äta. I Sverige skulle det inte ha lika stor påverkan som i vissa u-länder där många svälta.

Om man inte vill köpa en dyr miljöbil så finns det saker man kan göra för att minska utsläppen ifrån sin bil: man kan undvika att bromsa tvärt eller accelerera snabbt utan försöka köra så jämnt som möjigt, man kan också undvika tomgångskörning.

Framtides miljöbilar kommer antagligen gå på el/batterier eller bränsleceller. Båda är ovanliga idag p.g.a att teknologin inte finns för att göra dem kostnadseffektiva till bilar.