Svensk Sammanfattning:  

Vi har arbetat med olika delar av penicillinet dem är: Innan penicillinet, Alexander Fleming, Penicillinet idag, bieffekter och dess framtid. När vi läste om hur det var innan penicillinet kom så insåg vi att sjukdomar som inte alls är farliga nu var livshotande då, så penicillinet har gjort en enorm skillnad för världen. När vi sökte efter fakta på Alexander Fleming förstod vi att han kämpade för att åstadkomma någonting bra för mänskligheten. Vi kollade även upp hur penicillinet använd idag och läkarna ger ut det i onödan. Nu håller bakterierna på att bli resistenta, så i framtiden kommer det antagligen vara oanvändbart. Några av bieffekterna är illamående, diarré och hudutslag.