Summary

History

SJ's first trailers were built in Germany in 1856. In the 1870, SJ put in night trailers and restaurant trailers. In 1890 became bogies a standard and they could put a lot of things in train. In 1920, the passenger trailers were made in all steel and electrification began in trailers. In 1970, remote-controlled doors became a standard.

 

Today's trains

Today's High-speed trains have a top speed of 250 km/h. In Sweden, the rails need straighter paths for high speed. There are also Inter City trains, regional trains and
suburban trains. Today's trains drain power when they start but do not draw a lot when they move. Today runs most trains with motorcars. At the end, there's no need to turn the railcars. The driver just needs to go to the other side of the train.

 

Eastern Link

If "Ostlänken" is built, it would be the fastest way to Östergötland. The capacity and quality increase while the travel time decrease. SJ wants to build, but the new government has other plans than "Ostlänken". If "Ostlänken" will be built, they have to build a new travel center in Linköping.

 

Green Train

A research and development project which shows that there is possibility for development of new fast trains. Green train goes fast and can go on both the old tracks and new high-speed tracks. Green Train is not built yet, except the test train, but they want to build it.

 

Environmental impact

Travelling by train is much better and it doesn't give any greenhouse gas at all. All electricity comes from wind and water generators. All gases and trashes are to maintain the wind generators and water generators. In trains you can sleep but not in cars. When a train will not be used 99% of all materials will be recycled. It is better for the environment.

 

Innehållsförteckning

 

1 Inledning..................................................................................................................... 1

2 Syfte............................................................................................................................. 1

3 Metod.......................................................................................................................... 1

4 Avhandling. 2

4.1 Tågets historia. 2

4.2 Svensk tåg historia. 2

4.3 Dagens tåg. 3

4.4 Ostlänken. 3

4.5 Gröna tåget 4

4.6 Miljöpåverkan. 5

5 Diskussion. 6

6 Källförteckning. 7

 

 

 

4 Avhandling

 

4.1 Tågets historia

 

Det tidigaste beviset för spårvagnar man har hittat är från 600 f.kr. Den var 6 till 8,5 km lång som transporterade båtar mellan Korintiska näset. I Tyskland på 1550 talet så hade man vagnar för att transportera malm ur gruvorna. När det fanns ångmaskiner så hade man ånglok som kunde dra vagnarna. År 1784 byggdes en prototyp ånglook och den byggdes av en skotsk uppfinnare som heter William Murdoch. Person eller passagerartåg kom till Sverige för ungefär 150 år sedan.

 

4.2 Svensk tåg historia

 

SJ:s första vagnar byggdes i Tyskland 1856. Senare började Sverige bygga personvagnar. Redan i början fanns olika vagnklasser för olika samhällsklasserna. I tredje klass var stolarna av trä och det var trångt. I andra klass var stolarna stoppade och komfortabla. I första klass var saker och ting mycket bättre. År 1870 satte SJ in nattåg. År 1894 satte de in restaurant vagnar på banan. 1890 blev boggier en standard. De kunde bygga längre vagnar och det blev lugnare och mer komfort. Det fanns också ånguppvärmning i vagnarna. 1909 invigdes tågfärjeleden Trelleborg - Sassnitz. Då satte man in vagnar med bättre komfort. De hade plattformar och täckta övergångar. 1920 kom personvagnar som var i helt stål. Elektrifiering inleddes 1920. Då kunde man lägga in många saker i tåg t.ex. kylskåp, lampor och värme. Under 1930-40 talen övertog SJ personvagnar från många olika bolag. Redan 1940 kom vagnar med helsvetsade vagnkorgar. Det var säkrare, starkare och lättare. 1960 så gjordes fler vagnar och inredningen tog intryck från amerikanska vagnar. Det blev en öppen miljö. 1970 blev fjärrmanövrerade dörrar en standard. De satte dit forsteg som gjorde dörrarna högre. På 1980-talet kom Inter City tåg och på 1990-talet kom ett nytt Inter Regio tåg.

 

4.3 Dagens tåg

 

Idag när man pratar om passagerartåg tänker man främst på höghastighetståg, intercitytåg, regionaltåg och pendeltåg. Höghastighetståg har en toppfart på minst 250 km/h vilket gör att man kan ta sig mellan två platser mycket snabbare än tidigare. I Sverige krävs nya rakare banor för att det ska gå att köra snabbare än 250 km/h med höghastighetstågen. Planer finns på att bygga ostlänken mellan Järna och Linköping, Götalandsbanan mellan Linköping och Göteborg, Europabanan mellan Jönköping och Köpenhamn. Intercitytåg går mellan städer precis som höghastighetstågen. De är inte lika avancerade och går inte lika fort. Regionaltågen åker mellan städer och det är minst 50 km mellan ändstationerna. Pendeltåg åker till de stora städerna och stannar på alla stationer längs vägen. Dagens tåg drar mycket ström när de startar och accelererar, men när de har farten uppe drar de inte alls mycket ström. I dag körs de flesta tågen med motorvagnar. Det finns elmotorvagnar och dieselmotorvagnar. Vid ändstationer är det enklare med motorvagnar för man behöver inte vända. Det räcker med att föraren går till hytten i andra änden av tåget. Enkelheten med att koppla ihop och isär olika enheter används genom att man delar på dem så de kan fortsätta mot olika destinationer. År 2004 kom det första tvåvåningståget för regionaltrafik. De består av 2-3 vagnar. Klagomål i början gjorde att man byggde om tågen för att få större plats för bagage. Det medförde att antalet sittplatser minskade.  Utrymmet på X40 tågen är inte så stort, många tycker att det känns som att flyga, ganska lite plats för benen och ganska tätt mellan platserna. Bilden är på ett tåg av modell X40.

 

4.4 Ostlänken

 Om ostlänken byggs skulle det bli den snabbaste vägen till Östergötland. Kapaciteten och kvalitén ökar. Västra Stambanan mellan Södertälje och Katrineholm avlastas. Restiden till Skåne-Småland minskar. Ostlänken kommer då bli en del av Götalandsbanan och det går då att åka mellan Stockholm och Göteborg på 2 h istället för 2 h 45 min. Det förutsätter en hastighet på 300 km/h, men det ska vara möjligt på en ny rakare bana. Götalandsbanan vill man bygga för det finns stora pendlingsmöjligheter längs banan, betjänar Stockholm-Småland-Öresundsregionen. Den skulle även beröra flygplatserna Arlanda, Skavsta, Landvetter och Kastrup. SJ vill bygga, men den nya regeringen vill satsa på annat än Ostlänken. Om Ostlänken byggs ska även ett nytt resecentrum byggas. Det är även tänkt att en ny stadsdel ska byggas i samband med ett nytt resecentrum. Där är det väldigt tydligt hur järnvägen påverkar människorna. Man bygger stadsdelar i närheten av resecentrum så det är lätt att ta sig dit. Många städer har växt upp runt olika järnvägsstationer. Det var även så industrialismen startade.

 

4.5 Gröna tåget            

 

Ett forsknings - och utvecklingsprogram som kallas gröna tåget visar att det finns utvecklingspotential i nya snabba tåg. Gröna tåget riktar sig mot norden och har ett tågkoncept för tillförlitligare tåg i vinterklimat, god anpassning för funktionshindrade, flexibilitet för linjer med få resande, spårvänligt och kostnadseffektivt. Det finns inget tåg utomlands som uppfyller alla de kriterierna. Med gröna tåget går det att åka fortare 250-300 km/h. Det finns snabbare tåg, men de kan inte köra så fort på de kurviga banorna som finns i Sverige. Gröna tåget går att använda på gamla linjer och på nya höghastighetslinjer. De nya tågen kommer vara billigare vilket leder till lägre biljettpriser. Det kommer antagligen leda till att fler väljer att åka tåg. De gröna tågen ska också vara 5-6 dm bredare så det ska gå att få in en extra stol i varje rad. Det går också att göra bekvämare säten. Energiförbrukningen är lägre på gröna tåget än på tidigare eldrivna tåg. 30% lägre energiförbrukning än X2000 per platskilometer. Åker man med X2000 mellan Stockholm och Göteborg är koldioxidutsläppen 4 hg. Åker man bil mellan Stockholm och Göteborg är utsläppen ca 85 hg. Om man kan ersätta 10% av biltrafiken skulle koldioxidutsläppen minska med 1,3 miljoner ton. Det Gröna tåget ska också bullra mindre tack vare bättre avskärmning och dämpning på hjulen, tystare fläktar och bättre aerodynamisk utformning.  Bilden är från ett test för Gröna Tåget

4.6 Miljöpåverkan

 

Om många resenärer börjar åka tåg istället för att åka bil och flyga minskar utsläppen av växthusgaser. Man måste ta sig till tågstationen med hjälp av bil eller buss, men ska man åka en bit så blir utsläppen ändå mindre. Tåg är redan bekvämare än bilen, men ännu bekvämare tåg skulle göra att fler inser att det är värt att åka tåg istället för att åka bil. Man kan sova på tåget, det kan man absolut inte göra om man ska köra bil. Man kan ta med sig en laptop och surfa på nätet eller ta med tidningen att läsa. Skulle man flyga mellan Stockholm och Malmö skulle det ta lika lång tid, men det är mycket dyrare. Ska man tänka på alla utsläpp är det bästa färdmedlet tåget. Själva tåget ger inga utsläpp alls. SJ menar att alla utsläpp som sker är när vindkraften och vattenkraften underhålls. All el som SJ använder kommer från vatten- och vindkraftverk. När tåget inte ska användas längre återvinns 99% av allt material. Endast 1% kastas och det är mycket bättre för miljön att återanvända materialet.

Fordon

Maxlast

Drivmedel

Förbrukning och utsläpp

Bil i stad

5 pers

Bensin

1 liter Bensin = 2,36 kg CO2

Bil på landsväg

5 pers

Bensin

1 liter Bensin = 2,36 kg CO2

Buss i stad

59 pers

Bio bränsle

1 liter gas = 1,5 kg CO2

Buss på landsväg

58 pers

Diesel

1 liter diesel = 2,54 kg CO2

Eldrivna tåg

237 pers

El

ElTåg/Km = 0,000 001 Kg CO2

 

 


5 Diskussion

 

Det är bra att tågen går fort för då kommer man längre på samma tid, men man måste även tänka på säkerheten. Tågolyckan vid Kimstad 2010 sägs ha berott på för hög hastighet och det får inte hända igen. Alla tåg borde använda motorvagnar så man slipper vända. Det tar massor extra tid om man ska vända tåget. Jag tycker att man ska bygga Ostlänken, det är bra för miljön att åka tåg och om det finns bättre alternativ mellan Linköping och Stockholm är det antagligen fler som åker tåg istället för att åka bil. Gröna tåget är mycket bättre för miljön än andra färdmedel. Det ska vara bredare vagnar vilket gör att man kan göra bekvämare säten. Låter väldigt bra, men går det göra mycket bekvämare stolar, så mycket mer plats kan det väl inte vara. Jag tycker att fler som kan åka tåg ska göra det. Man måste tänka på miljön nu inte vänta i 10 år till. Det har redan gått alldeles för lång tid utan att någon har gjort jättemycket.


6 Källförteckning

 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_rail_transport
29/9-2010

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Train
29/9-2010

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Persont%C3%A5g 29/9-2010
29/9-2010

 

http://www.gronataget.se/templates/Page____466.aspx 29/9-2010
Se informationsfoldern 29/9-2010

 

http://www.jarnvag.net/
29/9-2010

 

http://www.jarnvag.net/index.php/vagnguide/historia
29/9-2010


http://www.nyteknik.se/popular_teknik/kaianders/article465698.ece 29/9-2010

 

http://www.ostlanken.se/files/060310%20Jan%20Forsberg.pdf
29/9-2010

 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=260&a=348&l=sv
29/9-2010

 

http://www.sj.se/sj/jsp/polopoly.jsp?d=538&l=sv
 29/9-2010