Jautājums par muzeja atklāšanu aktuāls kļuva kopš 20.gadsimta 70.gadiem.  80.gados rajona laikrakstā "Vaduguns" ir daudzu autoru raksti par muzeja nepieciešamību un vietas izvēli tam.  Beidzot 1989.gadā bijušajā glābšanas stacijas ēkā Steķintavā darbu sāk Balvu Novada muzejs. Pirmā izstāde interesentiem aplūkojama 1990.gada 18.maijā - Starptautiskajā muzeju dienā. 1996.gadā muzejs pārceļas uz bijušā bērnudārza telpām Brīvības ielā 48. 2003.gadā pilsētas dome muzeja vajadzībām iegādājas bijušo muižas klēti. Šīs ēkas arhitektūra raksturīga 19.gadsimta Latvijas klasicisma perioda muižu apbūvei. Muižas klēts ārējais veidols sasaucas ar zemnieku dzīvojamām ēkām, to smagnējību, noapaļotām jumta formām, lietišķumu. 2007.gadā uzsākti klēts rekonstrukcijas darbi. 2010.gadā Balvu Novada muzejs pārceļas uz jauno ēku - rekonstruēto muižas klēti.