Ceļi Kolkā

   Līdz pat  20. gadsimta piecdesmitajiem gadiem nebija kārtīga ceļa uz Kolku. Ja vajadzēja nokļūt Ventspilī vai Dundagā pie ārsta, tad cilvēkiem vajadzēja ar kājām iet 20 kilometrus pa jūrmalu vai arī pa līkumoto meža ceļu līdz Mazirbei. Tālāk brauca ar mazo bānīti uz Ventspili vai Stendi, kur tālāk ar lielo vilcienu varēja nokļūt līdz Rīgai.  

Citos jūrmalas ciemos varēja nokļūt arī pa jūru. Netālu no Kolkas raga jūrā bija kuģīša piestātne. Tajā piestāja satiksmes kuģītis "Neptūns" vai "Dzintarkrasts". Ar kuģīšiem atveda pasta sūtījumus un cilvēkus. Kad kuģītis pienāca, tam pretī no krasta devās cilvēki, tad tie iesēdās laivās un aizbrauca līdz kuģītim. Sievietes un bērnus uz rokām iznesa krastā vai ienesa jūrā līdz laivai, kura tālāk devās līdz kuģītim.

Grantēto ceļu ierīkoja 1950. gada vidū, bet asfaltu cauri ciemam sāka ieklāt tikai 1965. gada pavasarī. Asfaltēto ceļu Kolka - Roja ierīkoja 1969. gadā.Pamazām ceļi tiek uzlaboti. Vēl grantētais ceļš ved no Kolkas līdz Vaidei, bet no Vaides līdz Mazirbei un tālāk līdz Dundagai var aizbraukt pa asfaltētu ceļu. Kaut izdotos noasfaltēt ceļa posmu no Mazirbes līdz Lielirbei, un tad varētu bez problēmām nokļūt Ventspilī.