1.foto -padomju saimniecības "Balvi" uzceltā ēka, kurā bija izvietots saimniecības kantoris, klubs, vēlāk bibliotēka.  Pēc saimniecības sairšanas te darbojas  arī pagasta pārvalde.

2.foto  - tagadējais Kubulu pagasta kultūras nams, kuram 2010. gadā veikts remonts.