1.foto - Stacijas pamatskola uzsāka darbu šajā ēkā 1919.gada rudenī (pa labi divi baltie logi). Vēlāk šī ēka nonāk J.Gržibovska īpašumā.

2.foto - 1928.gadā ēka tika kapitāli pārbūvēta, izveidojot telpas četrām klasēm, istabiņu skolotājiem, koridoru garderobei. Austrumu galā divas istabiņas darbiniekiem.  Izbūvētas divas istabiņas skolotājiem.

3.foto - 1958.gadā Stacijas skolai sāka celt piebūves. Attēlā redzams rietumgals - trīsstāvu piebūve, kur izveidotas 12 klases – kabineti, divi ļoti plaši koridori, istabiņas skolotājiem un direktoram. Austrumgala piebūvē - vingrošanas zāle un četras telpas, kur tagad ir iekārtots skolas internāts.

4.foto - 2009. gadā skolā notika remonts.  Tagad skolai ir jauni logi, kabinetiem - jaunas durvis, nomainīts arī skolas jumts.