1926.gada 1.aprīlī darbu sāka Balvu miesta dome. Viens no uzdevumiem, ko veica miesta vadība, bija ielu nosaukumu piešķiršana, kas deva iespēju ātrāk atrast vajadzīgo adresi, kā arī labāk orientēties jebkuram iebraucējam Balvos. Valde izgatavoja ielu nosaukumus. 1927.gada 22.janvārī jaunā gada pirmajā miesta domes sēdē (protokols Nr.1) tika oficiāli doti nosaukumi 28 Balvu ielām. Tiek uzskatīts, ka Partizānu iela Balvos nav mainījusi nosaukumu, ka tā visos laikos, gan neatkarīgās Latvijas laikā, gan Latvijas PSR gados, ir saglabājusi šo nosaukumu. Tomēr, balstoties uz arhīva materiāliem, var secināt, ka pirmajā padomju varas gadā tā tikusi pārdēvēta par Maksima Gorkija ielu.