Par senu Bolupes upes pārejas vietu tagadējās Balvu pilsētas teritorijā liecina vietvārdi, kas saistīti ar šo apvidu, piemēram, Brods pļava, Brods kalns, Brods tilts. Šie vietvārdi norāda, ka šajā vietā sensenos laikos upe bijusi pārbrienama, ka tilts uzcelts agrākā brasla vietā (brods). Tilts vairākkārt mainījis  izskatu, tagadējais rekonstruētais tilts atklāts 2005.gadā.