BILDANALYS

DENOTATION

På bilden ser man en karl i 70 års åldern. Mannen har mustasch och bär en lång kappa, en mössa, ett par byxor, ett par skor samt en hatt. Han håller även i ett stål rör i form av en spak. 
Mannen står på en brygga som sträcker sig en bit över kanalen. Bryggan befinner sig i förgrunden medan bakgrunden täcks av en stor tegelbyggnad i form utav en fabrik. Fabriken är på andra sidan kanalen och den har väldigt många småfönster. Ovanför fabriken sitter en logotype med namnet "A.B. LINDHOLMEN-M". Jag tror att M:et är början på ordet Motala, eftersom A.B. LINDHOLMEN fanns i just Motala. 
Miljön ser ganska steril ut. Genom att titta på mannens klädsel får jag känslan av att det är sensommar och lite ruggigt ute. Annars uppfattar jag miljön som en typisk verkstad miljö sedd utifrån. 
Fotot är från 1930-talet, därför är den också svartvit. Den är tagen i ett normalt perspektiv, rakt framifrån och med mannen i fokus. Bildutsnittet är helbild men också en sorts miljöbild, då man genom att titta på bilden kan uppfatta miljön och omgivningen enkelt. Figurerna i bilden ligger horisontellt med varandra. Det är skarpa linjer och behagligt att kolla på. Skärpan är inte den bästa, eftersom kamerorna på dem
här tiden inte var lika välutvecklade som idag. Att skärpan inte är den bästa medför också att djupet och smådetaljerna i bilden försvinner. Blicken fångas på mannen eftersom han befinner sig i centrum av bilden. Att solen ligger på från det högra hållet när bilden är tagen, resulterar dock i att mannens högra sida av ansiktet blir skuggat.

KONNATION
Framför mig har jag ett foto som jag i denna text ska beskriva utifrån mina egna föreställningar. Det jag tänker skriva är alltså inte ren fakta, utan tankar baserade på mina egna fantasier.
Bilden jag sitter med framför mig är en bild som är tagen på 1930-talet. 1930-talet känns för mig väldigt avlägset, eftersom jag själv inte upplevt tiden. Ändå är jag så pass allmänbildad så jag vet att 1930-talet skiljer sig ganska markant från tiden jag lever i idag.
Den äldre karlen på bilden är färjvak och i 70 års åldern. Det är en ruggig sensommardag och mannen, vid namnet Lars har stått vakt sedan klockan sex på morgonen. Här har han jobbat så länge han kan minnas. Om dagarna vaktar han färjor, eftersom många färjor passerade just den här bryggan vid industriområdet i Motala. Hemma väntar hans familj, som består utav en fru i samma ålder. Hon heter Elsa och de älskar varandra. De gemensamma två barnen de har tillsammans bor i USA där de har egna familjer och riktigt välbetalda jobb.

På andra sidan kanalen ligger den stora industrin A.B. LINDHOLMEN-MOTALA. Där inne jobbar och sliter män för att försörja sina familjer som lever i dockanområdet-samma område som där industrin låg.