Počas pokročilej doby železnej predstavovali Kelti vrchol pravekého vývoja. Poznali hrnčiarsky kruh, rotačné mlynské kamene, ovládali výrobu a spracovanie železa, boli zručými remeselníkmi a mali aj vlastné peniaze. Na minciach zobrazovali rôzne znamenia a symboly. Pre Keltov boli typické nástroje a zbrane. Úžitkové predmety z obdoia laténskej kultúry sú známe výzdobou ornamentmi a listami. Kelti sa spočiatku venovali predovšetkým poľnohospodárstvu a chovu dobytka. Z ich čias pochádza väčšina poľnohospodárskych nástrojov, ktoré sa používali nezmenenej podobe až do 15. storočia. Mestá, takzvané oppidá, začali stavať v období okolo tretieho storočia pred naším letopočtom. Ich usporiadanie bolo podobné stredovekým - každé remeslo malo svoju štvrť.