Kelti osídlovali najmä južné svahy. Charakteristickým znakom sídlisk v horskom prostredí sú objekty na úrovni terénu. V dnešnej dobe z nich nachádzame zvyšky podmurovky zrubových stien a dlážku vyloženú kameňmi a pieskom. Majú rozmery 5,5 x 4,5 m. Sú to dvojpriestorové domy s obytnou miestnosťou, ohniskom a menším priestorom slúžiacim ako zásobáreň.