Výstavba banského závodu v roku 1976 ako náhrada za starú drevenú úpravňu, ktorá vyhorela 24.12.1975. Na fotke je zachytená výstavba 3 stupňa drvenia. Tetno závod bol postupne prevezený z banskej prevádzky Medzibrod, kde bol tento závod demontovaný a po častiach prevezený na banský úsek Dúbrava. Výstavba skončila v roku 1977.