Fotky zachytávajú závod v 60 - tych rokoch. Vidieť ešte starú úpravňu. Závod v 70 - tych rokoch. Závod je už po požiari a buduje sa nový modernejší.