Ve výřezu Gasthaus Roberta Stenzela. Původní fotografie kolorovaná, mohla tedy vzniknou okolo roku 1880. Stenzelův podnik ležel na solné cestě do Polska. Soudě podle skutečnosti, že měl i vlastní pohlednici byĺ asi velmi oblíben. (Nalézt jej můžeme i na turistické malované pohlednici viz Merkelsdorf 1.)