Na půdě jistého domu v Merkelsdorfu, jehož identitu jsem se po přezrálé úvaze rozhodl vám zatajit, abyste tam nenaběhli s vidlemi a nerušili spokojené ostatky, se nachází Slavný Čokl z Údolí Dutých Hlav. Leží tam velmi dlouho. Suché půdní prostředí v létě velmi parné a v zimě středně parné dokázalo i části živé tkáně - jako třeba kusy kůže - zachovat ve velmi solidním stavu. Pes byl nalezen v izolaci mezi stropem pokoje pod půdou a odkrytými prkny podlahy půdy. Snad se zaběhl, zlomil si nohu a již se nemohl vrátit... ale to by snad štěkal, ne? Spíš ho tam rituálně pohřbili jeho dávní majitelé. Podle vyjádření prof. Bureviče však rysy zvířete prozrazují spíše toulavou povahu než aktivovaný genom domestikace.