Obec Zdoňov se nachází v v Broumovském výběžku u hranic s Polskem, rozkládá se podél Zdoňovského potoka a dodnes ji dominuje renesanční kostel Nejsvětější Trojice. První záznamy o německé obci pocházejí již z 13. století. Před druhou světovou válkou měla vesnice přes dva tisíce převážně německy mluvících obyvatel. Administrativně byla součástí Merkelsdorfu též nedaleká pohraniční obec Liebenau, která vzhledem k blízkosti hranic zcela zanikla. Zbyl po ní jen pomístní název Libná. Jak dokládá výstavní Gasthaus Roberta Stenzela na turistické pohlednici, žil někdejší Merkelsdorf též z turistického ruchu, těžil přitom především z oblíbenosti nedalekých Adršpašských skal. Sláva Gasthausu dávno pominula, i když ještě za socialismu dosluhoval jako Kulturní dům. Nyní je v poměrně desolátním stavu. Merkelsdorf mohl návštěvníkům nabídnout též romantickou ruinu poutního mariánského kostela (zrušen 1786 v rámci osvícenských reforem Josefa II.) na nedalekém Heiligenbergu, ta je dnes zcela zarostlá a nezasvěcený ji snadno přehlédne. Při sčítání lidu v roce 2001 žilo ve Zdoňově pouze 158 lidí. Někdejší živá vesnice se proměnila v jeden z nejzapadlejších koutů Adršpašska, kterému se poněkud pejorativně přezdívá „údolí dutých hlav".