Dvouletý projekt Krajina za školou byl v prvním roce financován ze zdrojů ministerstva školství. Hlavní poděkování náleží ředitelství gymnázia, které po selhání dotační politiky státu umožnilo finančním zajištěním přístupu na server v započaté práci pokračovat.

Konkrétní realizace projektu proběhla v několika rovinách.

Terénní výzkum v Lednici a okolí provedli žáci 5.A pod vedením profesorek Kašákové a Havlíkové. Většinu historických fotografií a neocenitelné rady poskytla dětem paní Kučeříková z obecního úřadu v Lednici.

Největší podíl na digitalizaci starých fotografií a tvorbě digitálních přechodů fotografií nových má student 5.A Jaroslav Šmída. O doprovodné popisky se postarala děvčata Tereza Malinková a Gabriela Hloušková.

Historické materiály z Valtic sbírali i žáci 5.B s profesorkou Komoňovou.

Velké Bílovice zpracovali studenti  3.D Lukáš Klučka a Lucie Janků pod vedením profesora Přibáně.

V rámci mezipředmětových vztahů provedli překlady popisků do angličtiny studenti maturitních ročníků větve technické a ekonomické.  Mezi nejaktivnější patří Hana Kovářová a Lukáš Bobalík.

S editováním anglického textu pomáhali studenti sedmých ročníků Eva Kučerová a Rostislav Pšovský.

Nedílnou součástí projektu je i veřejná prezentace. Prezentaci v prostorách školy umožnilo ředitelství gymnázia. Výstavku fotodvojic krajiny doplní krásné grafické listy, které vytvořili žáci profesorky Jirmanové ze tříd 1.C a 5.B.  Pozoruhodná výstava bude putovat po regionu. Bude instalována v břeclavském muzeu, na radnici v Lednici a také v Městském muzeu ve Velkých Bílovicích.

Za uspořádání výstavy je nutno poděkovat nejenom její hlavní organizátorce kolegyni Marii Jirmanové, ale i sponzorům projektu firmě REGRAF Libor Juřena.

Věřím, že práce na projektu vedla účastníky k tomu, aby spolu s Janem Skácelem rozmýšleli:,, co je k ponechání", věřím že poznali ,,kde je krajina jejich srdce".

Dík! Mgr. Jana Kohoutová, vedoucí projektu