Zajímavá historie se váže k budově, která je k vidění vlevo, nejvíc vpředu. Na někdejším hřbitově byla vystavěna Obecná škola a některé babičky ještě pamatují, že když byly poslány do sklepa pro pomůcky, viděly, jak ze zdí trčí kosti. Dnes se z Obecné školy stala Základní umělecká škola a už není vůbec tak strašidelná jako před časem :).