Někdejší kovárna byla postavena začátkem 20. století a patřila rodině Vajbarů. Později, až byl pan Vajbar starý a nemohl dál kovat koně pro celé Velké Bílovice, byla kovárna zbouraná a dnes na jejím místě stojí Kulturní dům.