Náměstí Osvoboditelů ve Velkých Bílovicích se v průběhu let příliš nezměnilo. Staré budovy dostávají nové fasády, staví se nové, ale "kolo" (viz. vlevo vedle silnice) a celkový ráz ulice zůstává zachován. Náměstí Osvoboditelů bývá svědkem téměř všech velkobílovických důležitých akcí a nejinak tomu bylo i dříve.