Podle staré brněnské pověsti se roku 1636 vsadil zručný kolář Jiří Birk v šenku nad džbánkem dobrého moravského vína, že za svítání porazí strom, vyrobí z něj kolo a dokulí jej z Lednice k městským branám Brna dříve, než slunce za jeho hradby zapadne.
A tak se také stalo. Kolo předal starostovi Gabrielu Grimmovi, který jej nechal zavěsit v radnici na věčnou památku. Od té doby jsou dvěma hlavními symboly města Brna drak a kolo.

Tato více než 370 let starou legenda býva  každoročně oživována sportovně-recesistickým závodem, kdy tříčlenná družstva štafetovým způsobem koulí loukoťové kolo na trase Lednice - Brno. Soutěžící se mohou přesunovat pouze vlastní silou (kolo, koloběžka, pěšky nebo na libovolných samohybech), přitom vždy jeden z týmu musí po zemi kutálet kolo.