Náměstí v obci Lednice je komponováno v jednotném novogotickém slohu. Dnešní radnice s balkonem a nízkou věží byla postavena v roce 1880. Nahradila radnici starší, stojící původně v místě dnešního zámku. Ta byla zbořena a musela ustoupit představám Lichtenštejnů při rozšiřování zámku.