Na počátku školního roku 1919 -1920 bylo zřízeno české reformní reálné gymnasium. Zápis proběhl 30. 6. a 1. 7. 1919. Zájem o školu byl veliký. V prvním školním roce nastoupilo 163 žáků ve třech ročnících. Ředitelem byl jmenován František Fintajsl. Škola zpočátku neměla své stálé umístění. Teprve po zrušení německého reálného gymnasia se přestěhovala do jeho budovy. Ta sloužila vzdělávacím účelům již od roku 1903 až dodnes, nyní však již pod názvem Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav. Budova je postavena v neorenesančním slohu a v devadesátých letech byla rozšířena o dvě moderní přístavby, které však citlivě doplňují historické jádro školy.