20. storočie prinieslo veľa zmien v hospodárstve, zmenili sa spoločenské a politické podmienky. Toto všetko malo vplyv  na postupný prechod od tradičného kroja k mestskému odevu, ktorý v polovici 20. storočia prenikol do všetkých oblastí Slovenska, aj do Komjatnej. Dnes je v Komjatnej dominantný práve mestský odev.

    Túto zmenu vidíme aj na oblečení mladomanželov.