Premena obliekania u mladého dievčaťa od 20. po 21. storočie.

     Kroj je vlastne oblečenie ľudí, ktorí žijli na dedinách a  ktorí sa v minulosti zaoberali prevažne roľníctvom a pastierstvom. Kroj slúžil ako ochrana pred počasím.

     Na to, ako bude kroj vyzerať vplývali najmä domáce suroviny, ktoré mali ľudia k dispozícii, ďalej práca  ale aj náboženstvo. V rámci každodennej činnosti sa odev rodlišoval na odev pracovný a sviatočný (kostolný). Významné bolo aj to, či sa jedná o muža, ženu, dieťa, mladé dievča alebo mládenca a či sú slobodní, ženatí alebo vydaté.

     Pre mladé dievča na začiatku 20. storočia bol typický kroj, postupne sa prvky kroja z oblečenia vytrácali. V súčasnosti kroj nosia mladé dievčatá už len na burse, ktorá predstavuje oslavu fašiangov v obci.